Bạn đang ở đây: CNTT

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN

Dịch vụ Đánh giá An toàn thông tin của ANLONG nói một cách chính xác là mô phỏng toàn diện tư duy và hành vi của Hacker, thông qua đó ANLONG có thể chứng minh được kẻ tấn công bằng cách nào có thể truy cập trái phép đến hạ tầng hệ thống và dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.

ANLONG cung cấp một loạt các dịch vụ Đánh giá an toàn thông tin cao cấp, được thiết kế để đáp ứng toàn diện đối với từng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

. Hạ tầng hệ thống
. Vùng mạng External
. Vùng mạng Internal
. Ứng dụng Web
. Ứng dụng Mobile
. Điện toán đám mây
. Mô phỏng Advanced Persistent Threat
. Internet of Things & Big Data
. Social Engineering 


 CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN

Ngày nay, nhiều tổ chức không ngừng cố gắng xây dựng, phát triển và mong muốn triển khai thành công một chiến lược an toàn thông tin toàn diện, có sự gắn kết chặt chẽ với những mục tiêu bảo mật rõ ràng, các yêu cầu quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế.

Nếu chiến lược an toàn thông tin được triển khai đúng cách thì tổ chức không chỉ đạt được những mục tiêu về bảo mật và tuân thủ, mà còn có thể thấu hiểu tường tận bức tranh an toàn thông tin của tổ chức.

 

 


 HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO

Chương trình huấn luyện đào tạo của ANLONG được thiết kế để kết hợp giữa kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tế vào bên trong từng giáo trình huấn luyện.

Đối với các chương trình huấn luyện hướng về kỹ năng quản lý, học viên sẽ được trải nghiệm phối hợp triển khai các dự án mà ANLONG đã và đang thực hiện, nhằm giúp học viên có cái nhìn thực tế đối với lĩnh vực an toàn thông tin.

 


HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

 

 

 

 

CTY TNHH CÔNG NGHỆ AN LONG

/// Tao shorcut/// //////////////////////////////////////////